Hứng

nmbt_handwriting

Ngày bỗng xanh bỗng hứng nổi cồn
Lôi giấy bút ngúng nguẩy ra ngồi tựa
Tay gõ phím thì nhanh vùn vụt
Mà sao vẫn run rẩy những trang đời

Bao năm nay chỉ cầm bút ký tên
Vào những thứ giấy tờ tanh mùi tiền bạc
Vẫn hấp dẫn lạ kỳ như nước hoa hàng hiệu
Khoác lên người bước ra xã hội chớm văn minh

Nhớ thưở học trò ghi ghi chép chép
Cả bài giảng lẫn vẽ bậy thư từ
Giấu vào hộc bàn lén lút dại ngơ
Nếu thầy cô chẳng may bắt được, cứ ơ dạ em có biết gì đâu ^.^

Chúng bạn cười khoe đủ cả hàm răng
Cái sứt cái khểnh cái mấp mô bất hảo
Nhờ viết hộ cả những bản kiểm điểm
Rồi nhờ luôn ký hộ thay phụ huynh

Đúng bọn dở hơi nhất quỷ nhì ma
Nghịch thế thôi nhưng vô tư lắm lắm
Bởi chúng có bao giờ hiểu hết
Chữ “Tự do” chúng viết đến mòn ngòi
(Độc lập – Tự do – Hạnh phúc)
_Hà Nội, 04.2015_