Đặt cục gạch

Trước hết là cứ đặt 1 cục gạch ở chỗ này đã. Đất ở đây miễn phí rồi, chỉ làm cái sổ đỏ rồi xây cái nhà là xong! Nhưng muốn nhà đẹp thì phải chịu khó tìm hiểu, đầu tư, nên vẫn cần thời gian. Đợi nhé!